Anafora je znanstveni časopis Filozofskoga fakulteta u Osijeku s dvostrukom anonimnom recenzijom u kojemu se objavljuju kategorizirani znanstveni radovi (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi) te prikazi i osvrti s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina.

Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim prinosima pridonijeti razvoju znanosti o književnosti i promišljenom uredničkom koncepcijom okupiti domaće i inozemne znanstvenike u zajedničkome nastojanju širenja i razmjene znanja u proučavanju književnih i književnosti srodnih tema. Namijenjen je znanstvenicima, studentima, kao i široj akademskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici. Časopis prihvaća priloge na hrvatskome, poljskome, mađarskome, njemačkome ili engleskome jeziku.

Autorska prava i pristup podacima

Anafora je časopis otvorenog tipa čiji je cjelokupan sadržaj slobodno dostupan bez naknade. Članci se objavljuju pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Korisnici mogu bez ograničenja preuzimati, distribuirati i reproducirati sav objavljeni materijal bez prethodnog traženja dopuštenja izdavača ili autora uz uvjet navođenja izvora.

Arhiva

Sadržaj časopisa pohranjuje se u elektroničkom obliku na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa s otvorenim pristupom Hrčak koji putem OAI-PMH protokola nudi metapodatke o svakom časopisu i svakom članku izrađene prema Dublin Core standardu. Arhiva časopisa na portalu Hrčak dostupna je OVDJE. Sadržaj časopisa također se pohranjuje u digitalnim repozitorijima Central and Eastern European Online Library (CEEOL)Directory of Open Access Journals (DOAJ)EBSCO Host (Humanities Source Ultimate) i MLA International Bibliography.

Prva godina izlaženja: 2014.

Učestalost izlaženja: (godišnje): 2

Jezici na kojima se objavljuju radovi: hrvatski, engleski, poljski, mađarski, njemački

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Humanističke znanosti; Znanost o književnosti

Prava korištenja: Svim sadržajima časopisa omogućen je otvoren pristup, uz poštivanje autorskih prava

Indeksiranost: HrčakErih PlusCentral and Eastern European Online Library (CEEOL)Directory of Open Access Journals (DOAJ)MLA International Bibliography, MLA Directory of Periodicals, EBSCO Host (Humanities Source Ultimate), Web of Science (Emerging Sources Citation Index)Scopus i Google Scholar.